Oud IJzer Concurrent

Privacy policy

Oud IJzer Concurrent, gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 279 C te Zwanenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zwanenburgerdijk 279 C
1161 NL Zwanenburg
Tel.: 06 4012 5121
www.oudijzerconcurrent.nl

Bij vragen over deze privacyverklaring en over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan kunt u ons mailen op info@oudijzerconcurrent.nl.

Persoongegevens die wij verwerken

Oud IJzer Concurrent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Het betreft gegevens die u zelf aan ons verstrekt als u via deze website of via e-mail contact met ons opneemt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oud IJzer Concurrent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U onze nieuwsbrief te kunnen versturen (dit geldt alleen voor klanten waarmee we een factuurrelatie hebben of als u hier specifiek toestemming voor hebt gegeven).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oud IJzer Concurrent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens zoals hierboven benoemd bewaren wij zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, of zo lang u klant bij ons bent of zolang wij op een andere manier contact onderhouden. De gegevens worden uiterlijk een jaar na het laatste contact verwijderd uit onze systemen.

Voor e-mailadressen in ons nieuwsbriefbestand geldt dat deze bewaard blijven tot maximaal 2 jaar na uitschrijving uit het bestand (voor statistische doeleinden).

Delen van persoonsgegevens met derden

Oud IJzer Concurrent verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

E-mailadressen die in ons nieuwsbriefbestand staan worden gedeeld met MailChimp, het programma waarmee we nieuwsbrieven versturen. Met MailChimp hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken waar wij gebruik van maken

Oud IJzer Concurrent gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij maken gebruik van Google Analytics cookies om websitestatistieken bij te houden, maar uw gegevens worden anoniem verwerkt (een deel van uw IP wordt gemaskeerd) en niet verder gedeeld.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oud IJzer Concurrent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen, te wijzigen of te verwijderen.

U kunt een dergelijk verzoek sturen naar info@ouderijzerconcurrent.nl.

Oud IJzer Concurrent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oud IJzer Concurrent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@oudijzerconcurrent.nl.